...

"အကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏ ဝင်ငွေများဖြတ်တောက်နိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုအတွက် မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းခြင်း"

"အကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏ ဝင်ငွေများဖြတ်တောက်နိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုအတွက် မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းခြင်း"
အကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏ ဝင်ငွေများ ဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုများ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် Blood Money Campaign (BMC) နှင့် Minority Affairs Institute - MAI တို့သည် ယနေ့ (3.2.2023) မှစ၍ မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါသည်။
Minority Affairs Institute (MAI)