...

''သင်တန်းပြီးဆုံးကြောင်း ကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်ခြင်း''

''သင်တန်းပြီးဆုံးကြောင်း ကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်ခြင်း''

Heartfelt congratulations for successfully completing the Understanding Conflicts in Burma Course.

မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ခေတ်အဆက်ဆက်တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးပဋိပက္ခများအကြောင်းနှင့် လူမျိုးစုများအကြောင်းအရာတို့ကို

"Understanding Conflicts in Burma (UCB)" သင်တန်းခေါင်းစဉ်ဖြစ် ကိုရဲဟိန်းအောင် (သုတေသီ - MCRS) နှင့် MAI တို့အတူ လက်တွဲပြီး စေတနာဖြင့် အခမဲ့ပိုချဆွေးနွေးပေးခဲ့ပါသည်။ ယခုတတိယအကြိမ်မြောက်(3/2022) ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ မှ ၂၆ ရက်နေ့အထိ (၅) ရက်တာ MAI မှ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ Trainer အဖြစ် စေတနာဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးသော ကိုရဲဟိန်းအောင် (သုတေသီ - MCRS) နှင့် နိုင်ငံတဝန်း ဒေသအသီးသီးမှ ပါဝင်တက်ရောက်ပေးကြသော သင်တန်းသူ/သားများအားလည်း MAI မှ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြောင်း မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။ 

Organized by MAI 

Minority Affairs Institute - MAI (Myanmar) 

Email - mai.myanmar@protonmail.com

Website - https://www.maimyanmar.org

YouTube - https://youtube.com/channel/UCnf8f0jZspQRPwWX6g541dg